Published On: 18/10/2023

Ook de Nederlandse onroerende goed tak van BNP Paribas kreeg te maken met een klokkenluider. Aangezien deze niet gelukkig was met hoe de kwestie intern was aangepakt, werd de informatie aan het FD gegeven, die er een voorpagina-artikel van maakte.

In het voorjaar kopte Het Financieele Dagblad: ‘Top vastgoedtak BNP Paribas vertrokken na integriteitsonderzoek’. Volgens het FD lijkt het erop dat meerdere bestuursleden van de Nederlandse vastgoedtak in hun privé hoedanigheid in onroerend goed hebben gehandeld. Klokkenluiders rapporteerden dit aan het Franse hoofdkantoor, dat een onderzoek startte. Korte daarna stapten 4 van van de 7 bestuursleden op en gingen 3 van hen bij een ander onroerend goed bedrijf werken.

Volgens BNP Paribas vertrokken de managers ‘in onderling overleg’. Er waren geen disciplinaire maatregelen genomen. Volgens de klokkenluiders werd de zaak in de doofpot gestopt; zij benaderden het FD. De journalisten ontdekten dat 3 van de 4 managers inderdaad een privé portefeuille aan vastgoed erop na hielden en dat de 4e hierbij behulpzaam was. Volgens het bedrijfsbeleid was dit verboden, o.a. vanwege het risico op voorkennis. We weten niet of een uitzondering is goedgekeurd.

De zaak is opmerkelijk. Zo lijken we in Nederland een blinde vlek te hebben voor belangenverstrengeling. We gaan er van uit dat we allemaal integere mensen zijn, we doen gewoon zaken en niemand wordt er slechter van. Het is een van de redenen waarom we goed scoren op de corruptie perceptie index: we zien de corruptie niet.

Deze klokkenluiders zijn waarschijnlijk beschermd onder de Wet bescherming klokkenluiders. Ga maar na:
✅ Werd er een interne regel geschonden? Waarschijnlijk wel, als er geen toestemming is verleend.
✅ Was er een concrete verplichting? Ja.
✅ Was deze op grond van een wettelijk voorschrift vastgesteld? Waarschijnlijk wel.
✅ Raakte dit niet enkel persoonlijke belangen? Was er een patroon? Ja, meerdere bestuursleden waren betrokken.
✅ Hebben de klokkenluiders extern of intern én extern gemeld? In ieder geval intern. We weten niet of ze ook naar de autoriteiten zijn gestapt.
✅ Is het onwaarschijnlijk dat de misstand doeltreffend wordt verholpen? Volgens BNP Paribas zijn er geen disciplinaire maatregelen getroffen. Wij betwijfelen of het Openbaar Ministerie er een zaak van had gemaakt.
✅ Zijn de klokkenluiders beschermd tegen benadeling als ze de zaak naar buiten brengen? Waarschijnlijk wel, afhankelijk van de antwoorden hierboven. Nu is het sowieso moeilijk om mensen te benadelen die anoniem zijn.

Een half jaar later kreeg het verhaal een onverwacht staartje. Op 13 oktober belandde de zaak wederom op de voorpagina van het FD. De klokkenluider bleek namelijk een veel grotere hoeveelheid data aan de krant overhandigd te hebben dan oorspronkelijk gedacht. Daar zaten ook vertrouwelijke gegevens tussen van grote bedrijven, een private equity firma en van medewerkers van BNP Paribas. De zaak werd daardoor opeens ook aangemerkt als een datalek, waarop BNP Paribas zijn klanten en de Autoriteit Persoonsgegevens moest informeren. Dat hadden ze blijkbaar nog niet eerder gedaan. De informatie zou ook heel interessant zijn voor de concurrentie. BNP Paribas heeft het nu opeens over een ‘zelfbenoemde klokkenluider’ maar geeft aan dat het zich moet houden aan de externe en interne regelgeving rond klokkenluiders.

Wij verwachten de komende tijd meer verhalen van klokkenluiders op de voorpagina’s van kranten aan te treffen. Er staan er al een aantal in deze nieuwsbrief. Wij adviseren organisaties dan ook om goede meldkanalen op te zetten, goed onderzoek uit te (laten) voeren, passende disciplinaire maatregelen te nemen en de onafhankelijke coördinator goed feedback te laten geven naar de klokkenluider(s). Als je meer wilt weten kun je een cursus bij ons volgen, onze whitepaper aanvragen of je abonneren op onze nieuwsbrief. Of ons aanstellen als je onafhankelijke coördinator natuurlijk.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact