Stel De Integriteitscoördinator aan als uw externe integriteitscoordinator!

Een externe integriteitscoördinator:
Ervaren, onafhankelijk en betrouwbaar.

Waarom een externe integriteitscoördinator?

Volgens de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders moeten organisaties een onafhankelijke persoon of afdeling aanstellen die de meldingen van klokkenluiders ontvangt en iemand die de meldingen opvolgt. Deze twee rollen kunnen gecombineerd worden! Wij noemen dit de functie van integriteitscoördinator.

Vaak is het nog een hele uitdaging om iemand binnen de organisatie te vinden die deze rol goed kan vervullen en ook volledig onafhankelijk is. Het is moeilijk om onafhankelijk en objectief te zijn als er meldingen over collega’s binnenkomen. Stel ons daarom aan als ervaren, externe integriteitscoördinator.

Wat wij voor u doen:

Waarom ons?

In het verleden kozen veel organisaties voor het inzetten van een vertrouwenspersoon als integriteitscoördinator. Wij raden dit ten zeerste af. Immers, persoonlijk advies aan de melder dient volgens ons gescheiden te worden van de onafhankelijke ontvangst van en onderzoek naar de melding.

De Wet bescherming klokkenluiders is op 18 februari 2023 grotendeels ingegaan. Wij adviseren u om snel actie te ondernemen als u nog niet voldoet aan de eisen uit de wet.