Stel De Integriteitscoördinator aan!

Extern, onafhankelijk en betrouwbaar

Waarom een integriteitscoördinator?
Volgens de nieuwe Wet bescherming klokkenluiders moeten organisaties een onafhankelijke persoon of afdeling aanstellen die de meldingen van klokkenluiders ontvangt en iemand die de meldingen opvolgt. Deze twee rollen kunnen gecombineerd worden! Wij noemen dit de functie van integriteitscoördinator.

Vaak is het nog een hele uitdaging om iemand binnen de organisatie te vinden die deze rol goed kan vervullen en ook volledig onafhankelijk is. Het is moeilijk om onafhankelijk en objectief zijn als er meldingen over collega’s binnenkomen. Stel ons daarom aan als ervaren, externe integriteitscoördinator.

Wat wij voor u doen:

Waarom ons?

In het verleden kozen veel organisaties voor het inzetten van een vertrouwenspersoon als integriteitscoördinator. Wij raden dit ten zeerste af. Immers, persoonlijk advies aan de melder dient volgens ons gescheiden te worden van de onafhankelijke ontvangst van en onderzoek naar de melding.

Het is nog niet helemaal duidelijk wanneer de nieuwe wetgeving ingaat en dus ook niet wanneer u een integriteitscoördinator wettelijk verplicht aan moet stellen. Maar het is wel goed om u hier nu al op voor te bereiden. Meer weten? Neem contact met ons op of neem een abonnement op onze nieuwsbrief waarin we u op de hoogte houden van het laatste nieuws over de Wet bescherming klokkenluiders.