Cursus Wet bescherming klokkenluiders voor Ethics & Compliance Officers en integriteitsfunctionarissen

Programma

De cursus Wet bescherming klokkenluiders is interactief met volop gelegenheid tot oefenen en het stellen van vragen.
De onderwerpen:

  • Aanleiding en achtergrond van de Wet bescherming klokkenluiders
  • De EU Richtlijn en de Nederlandse Wet bescherming klokkenluiders
  • De rollen van adviseur, meldpunt en (coördinator van) onderzoek
  • De voordelen van een goede speak-up cultuur
  • De good practices op dit gebied
  • Het coördineren van onderzoeken

Voor wie is deze cursus?

  • Ethics & Compliance Officers
  • Integriteitscoördinatoren
  • Personen die als meldpunt voor klokkenluiders fungeren
  • Vertrouwenspersonen die meer willen weten over de nieuwe wetgeving

Daarnaast is de cursus ook interessant voor HR-Managers, Auditors en Onderzoekers.

Datum, duur en locatie

De volgende cursus vindt plaats op vrijdag 28 juni a.s.

Het programma bestaat uit twee dagdelen van 09.00 tot 12.45 en van 13.15-17.00.

De training zal plaatsvinden in Rotterdam of in Utrecht en gaat definitief door als het minimum aantal deelnemers is bereikt. Hier krijgt u uiterlijk 7 dagen van tevoren bericht over. De trainers zijn Geert Vermeulen en/of Nicole Pikkemaat.

Liever een online of een Engelstalige cursus? Een Engelstalige webinar training over de EU-richtlijn, de Wet bescherming klokkenluiders en de good practices wordt gepland. Vul onderstaand contactformulier in en geef bij de opmerkingen/wensen aan dat u het Engelstalige webinar wenst te volgen. Deze cursus wordt gegeven door Geert Vermeulen.

Kosten

€595 (ex BTW), inclusief een broodjeslunch en een drankje na afloop voor de volledige dagcursus.

€395 (ex BTW) voor de Engelstalige webinar training.

Over de docenten

Geert Vermeulen
Geert Vermeulen is een ervaren ethics & compliance professional. Zo was hij Chief Compliance Officer bij twee multinationals, waar hij honderden meldingen van klokkenluiders heeft gecoördineerd. Hij is de oud-voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers en schrijft en spreekt regelmatig over compliance en integriteit. In 2020 mocht hij de Nationale Compliance Award in ontvangst nemen. Kort daarna heeft hij De Integriteitscoördinator opgericht, een externe coördinator van klokkenluidersregelingen. Ook heeft Geert de eerste versie van de brochure ‘Intern Onderzoek’ van het Huis voor klokkenluiders geschreven.

Nicole Pikkemaat
Nicole Pikkemaat is een ervaren trainer en adviseur op het gebied van arbeidsomstandigheden. Haar ‘drive’ is om bij te dragen aan een veilig en gezond werkklimaat, waar het voor iedereen plezierig werken is. Nicole is een gecertificeerde (externe) vertrouwenspersoon en trainer/ adviseur op het gebied van Arbeid & Gezondheid. Ze is ook lid van de redactieraad ‘Werk en Veilgheid’ en auteur van diverse publicaties en artikelen over dit onderwerp. Voor haar werk komt ze overal, bij veel organisaties. Er is altijd missiewerk te doen op het vlak van arbeidsomstandigheden, (on)gewenst gedrag, psychosociale arbeidsbelasting, werkdruk/stress en werktijden. Tijdens deze training zal Nicole ingaan op de rol van de vertrouwenspersoon en aan de hand van voorbeelden uitleg geven.

Schrijf hier in:

De cursus wordt gegeven in de Nederlandse taal. Geef bij de opmerkingen/wensen a.u.b. aan indien u liever wenst deel te nemen aan een online training of een Engelstalige training; dit is in overleg ook mogelijk.

Daarnaast geven wij steeds vaker op maat gemaakte trainingen bij de klant zelf. Ook dit kunt u aangeven in het contactformulier.