Voor Compliance Officers en integriteitsfunctionarissen

Vanaf 17 december 2021 gelden de regels van de Europese klokkenluidersrichtlijn ook in Nederland. Dat betekent dat veel werkgevers iemand moeten aanwijzen die capabel en onafhankelijk is, die de meldingen gaat ontvangen en opvolgen. Tijd dus om hiermee aan de slag te gaan. Leer in een dag van twee ervaren docenten alles wat je moet weten over de nieuwe wetgeving en over het behandelen van meldingen. Na afloop ontvang je een certificaat van deelname. De eerste editie start op 9 december 2021.

Voor wie is deze cursus?

 • Interne en externe integriteitsmedewerkers en –coördinatoren;
 • Compliance officers;
 • Personen die als meldpunt voor klokkenluiders fungeren;
 • Maar ook andere belangstellenden, zoals OR-leden;
 • Bij overheid, bedrijfsleven en semi-publieke sector.

Wat garandeert het certificaat aan deelnemers?

Na het afronden van de cursus ontvang je een certificaat van deelname. De deelnemer kan:

 • de nieuwe wet toepassen;
 • een misstand volgens de wet en inbreuk op EU-regels herkennen;
 • meldingen registreren en opvolgen;
 • de werkgever adviseren over de organisatie van melden;
 • de werkgever adviseren over het vervolg, waaronder onderzoek en maatregelen;
 • professioneel omgaan met melders en andere betrokkenen, zoals onderzoekers.

Programma

Het programma is interactief en biedt ruimte voor vragen, casusbespreking en oefening. De volgende elementen komen aan bod:

 • (Internationale) achtergrond en context van de wet;
 • Inhoud van de wet, waaronder interne organisatie en arbeidsrechtelijke aspecten;
 • De interne klokkenluidersregeling;
 • Ethiek, integriteit, misstanden, inbreuken en ongewenst gedrag;
 • De voordelen van een goede speak-up cultuur;
 • Onderzoek en mogelijke maatregelen naar aanleiding van meldingen;
 • Best practices voor integriteitsmedewerkers;
 • Oefening in ontvangen van meldingen en omgaan met melders.

Datum, duur en locatie

De cursusdatum is 9 december 2021. Het programma bestaat uit twee dagdelen van 9.30-12.30 en van 13.00-16.00. De locatie zal in de Randstad zijn, in/rond Utrecht, Den Haag of Rotterdam. Deelname gaat door vanaf 6 of meer aanmeldingen.

Kosten

€495,- exclusief BTW en inclusief lunch.

Over de docenten

Caroline Raat is een ervaren jurist en bestuurswetenschapper en specialist staats- en bestuursrecht, behoorlijk bestuur en integriteit. Zij kent zowel de theorie als de praktijk van klokkenluiden en onderzoek naar misstanden. Over het onderwerp heeft Caroline diverse hoofdstukken en artikelen geschreven. Zij geeft als geregistreerd docent hierover presentaties en opleidingen en staat regelmatig melders bij in procedures. Caroline is de initiator van het Platform Onafhankelijke Onderzoekers.

Geert Vermeulen is een ervaren ethics & compliance professional. Zo was hij Chief Compliance Officer bij twee multinationals, waar hij honderden meldingen van klokkenluiders heeft gecoördineerd. Hij is de oud-voorzitter van de Vereniging van Compliance Officers en schrijft en spreekt regelmatig over compliance en integriteit. In 2020 mocht hij de Nationale Compliance Award in ontvangst nemen. Kort daarna heeft hij De Integriteitscoördinator opgericht, een externe coördinator van klokkenluidersregelingen. Ook heeft Geert de eerste versie van de brochure ‘Intern Onderzoek’ van het Huis voor klokkenluiders geschreven.