Nieuw: De Wet Bescherming Klokkenluiders

2022-09-09T00:04:52+02:00

De nieuwe Wet Bescherming Klokkenluiders versterkt de positie van klokkenluiders. Volgens de nieuwe wet moeten organisaties een onafhankelijke Integriteitscoördinator benoemen. Voor internationale organisaties wordt het wel lastiger om één speak-up procedure voor de hele organisatie uit te rollen. De Integriteitscoördinator heeft daar wel een suggestie voor.