Waar het Ministerie van Binnenlandse Zaken tot voor kort koos voor een minimale implementatie van de EU-richtlijn, viel het ons op dat hier tot nu toe één belangrijke uitzondering op is gemaakt. Volgens de richtlijn mogen organisaties mondelinge of schriftelijke meldkanalen aanbieden, of allebei. De Memorie van Toelichting bij de huidige Nederlandse ontwerpwet suggereert dat de wetgever wil dat organisaties mondelinge én schriftelijke meldkanalen invoert. Navraag bij het Ministerie leert dat dit inderdaad de bedoeling is.

Nu zien wij dit in principe ook wel als een ‘good practice’. Immers, wij zien ook graag dat de drempel om te melden zo laag mogelijk wordt gemaakt en dat betekent ook dat de melder gebruik moet kunnen maken van het meldkanaal van hun voorkeur. Sommige mensen praten liever en andere mensen schrijven liever. Tegelijkertijd zien we echter ook al enkele jaren dat er steeds minder gebruik wordt gemaakt van de mogelijkheid tot mondeling melden. Daarom zijn organisaties en aanbieders van meldplatformen deze mogelijkheid aan het uitfaseren; er wordt immers steeds minder gebruik van gemaakt. Daar komt bij dat het aanbieden van een onafhankelijk, vertrouwelijk en beveiligd mondeling meldkanaal een kostenverhogende factor is. Voor een grote organisatie is dit niet zo’n probleem. Maar voor de wat kleinere organisaties wel. We hopen dat het Ministerie en het parlement zich dit realiseren. Volgens de nieuwe wetgeving moeten immers ook assurantietussenpersonen, advocatenkantoren, notarissen, accountants, administratiekantoren, belastingadviseurs, autodealers, juweliers, kunsthandelaren, onroerend goed makelaars, etc. met minder dan 50 medewerkers meldkanalen opzetten.

Hebt u al beveiligde schriftelijke en mondelinge meldkanalen opgezet? Bespreek het gerust even met ons via het contactformulier.