Blog

Blog2022-11-25T19:21:42+01:00

Alle nieuwste updates direct in je mailbox?
Geef je op voor onze nieuwsbrief!

Wat zijn de voorwaarden voor een succesvol meldproces?

Wat valt er te leren van interne meldprocessen die succesvol zijn verlopen? De Universiteit van Utrecht deed hier onderzoek naar, in opdracht van het Huis voor klokkenluiders. Een opmerkelijke bevinding: belangrijker dan de uitkomst van het onderzoek is, dat het proces als rechtvaardig wordt ervaren. Het helpt daarbij als er frequent wordt gecommuniceerd met alle betrokkenen. Ook deze onderzoekers geven een aantal aanbevelingen, bijvoorbeeld om nadrukkelijk te investeren in de kennis en competenties van integriteitscoördinatoren. Lees meer.

Waarom is de behandeling van interne klokkenluidermeldingen zo complex?

In het Journal of Business Ethics van juni is een artikel gepubliceerd over de complexiteit van de behandeling van interne klokkenluidermeldingen. Hoewel een goede behandeling belangrijk is, suggereert onderzoek dat interne meldingen vaak slecht worden afgehandeld. In het artikel worden de oorzaken van de complexiteit uitvoerig geanalyseerd en vervolgens suggesties voor verbetering gedaan. Zo is het belangrijk dat er vertrouwen in het proces wordt gecreëerd. Bijvoorbeeld door de positie en onafhankelijkheid van de integriteitscoördinator te versterken.

Ga naar de bovenkant