Blog

Blog2023-02-05T16:16:32+01:00

Lees hier al ons nieuws en advies op het gebied van klokkenluiderregelingen.
Wij schrijven regelmatig over de implementatie van de Wet bescherming klokkenluiders
en over de nieuwste ontwikkelingen.
Ook schrijven we regelmatig artikelen met tips voor meldregelingen.

Al het nieuws over klokkenluiders direct in je mailbox?

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

De good practices volgens Transparency International

Eind vorig jaar heeft Transparency International een brochure gepubliceerd met ‘best practices’ voor interne klokkenluiderprocedures. De brochure is tot stand gekomen met subsidie van de Europese Unie, als onderdeel van het Europese ‘Speak Up Europe’ project. De aanleiding voor het project is de implementatie van de Europese richtlijn ter bescherming van klokkenluiders. 

Meldingen over schendingen van het milieu of de mensenrechten uit de supply chain

Grote Duitse ondernemingen moeten vanaf 2023 een kanaal openstellen, opdat milieu- en mensenrechtenschendingen uit de leveranciersketen gemeld kunnen worden. Hoe zit dat en hoe verhoudt dat zich tot de klokkenluiderregeling? En geldt dit ook voor Nederlandse bedrijven?

Ga naar de bovenkant