Published On: 26/10/2021

Gepubliceerd op 26 oktober 2021

Waar Denemarken en Zweden de EU-richtlijn inmiddels geïmplementeerd hebben in hun nationale wetgeving, dreigt Nederland vertraging op te lopen. De Tweede Kamer is zeer kritisch over de Wet Bescherming Klokkenluiders. Een ruime meerderheid dringt aan op uitstel, opdat het Ministerie met een beter wetsvoorstel kan komen. Betekent dit dat u voorlopig niets hoeft te doen? Wij denken van niet.

De EU-richtlijn is namelijk heel duidelijk op het gebied van de interne klokkenluiderprocedure en de Nederlandse wet zal daar slechts beperkt verandering in brengen. U kunt dus ook nu al ontwerp-procedures opstellen en bespreken met de ondernemingsraad. Het gesprek met de ondernemingsraad zal sowieso enige tijd in beslag nemen. Mocht uiteindelijk de reikwijdte van het wetsvoorstel aangepast worden of het lijstje met externe autoriteiten waarbij gemeld kan worden, dan kan dat snel aangepast worden, indien nodig. Verder kunt u alvast bedenken wie u aan gaat stellen als meldpunt/integriteitscoördinator, of deze persoon nog nadere scholing nodig heeft, of u anoniem melden al dan niet wilt faciliteren, of u gebruik wilt maken van een extern meldplatform en zo ja, welke.

Bedenk hierbij dat er een kans bestaat, zeker in de publieke sector, dat een rechter de nieuwe EU-richtlijn meeneemt in de beoordeling van een klokkenluider-melding die na 17 december 2021 wordt ingediend. Ook dat pleit ervoor om uw procedures zo spoedig mogelijk in overeenstemming te brengen met de EU-richtlijn en het Nederlandse wetsvoorstel.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact