Published On: 27/11/2023

Ter ere en nagedachtenis van klokkenluider Frits Veerman wordt voortaan jaarlijks de Veermanlezing georganiseerd. Op 23 juni 2023, de internationale dag van de klokkenluider, sprak de directeur van het Sociaal en Cultureel Planbureau Karen van Oudenhoven de eerste Veerman lezing uit. Deze kunt u nu downloaden en lezen via de volgende link op de website van het Huis voor klokkenluiders: Lees meer.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.