Published On: 10/08/2023

In April hebben we een podcast opgenomen met Tom Fox en Timur Khasanov-Batirov over de nieuwe wetgeving in de EU ter bescherming van klokkenluiders en de uitdagingen die die dat geeft aan organisaties die internationaal actief zijn. De volgende onderwerpen komen aan de orde.

 1. Elke EU-lidstaat heeft de richtlijn op een andere manier geïmplementeerd
 2. Daarom moeten internationale ondernemingen in elke EU-lidstaat een separate procedure uitrollen
 3. De Europese Commissie heeft aangegeven dat dit ook precies de bedoeling is. Maar naast het lokale meldkanaal mag er ook een meldkanaal aangeboden worden vanuit het hoofdkantoor.
 4. In de verschillende EU-landen wordt heel anders aangekeken tegen het fenomeen klokkenluiders, wat verklaard kan worden door historische en culturele verschillen
 5. In de loop der tijd zijn landen toch steeds positiever geworden over klokkenluiders. Zo is het niet meer verboden om anonieme meldkanalen aan te bieden en in sommige landen is het nu zelfs verplicht.
 6. De zogenaamde ‘good practices’ om een veilig meldklimaat te creëren zijn daarentegen niet heel verschillend van land tot land.
 7. Belangrijke concepten hierbij zijn het creëren van vertrouwen en transparantie
 8. Dit kan op gespannen voet staan met de eisen uit de AVG met betrekking tot persoonsgegevens
 9. Voor Amerikaanse moederbedrijven is zijn deze vaak moeilijk te begrijpen
 10. Helaas lijken veel organisaties in de EU nog in een staat van ontkenning te leven met betrekking tot de nieuwe wetgeving
 11. Hier valt een parallel te trekken met de implementatie van de AVG. Op de ingangsdatum van de AVG waren veel organisaties er ook nog niet klaar voor; dat duurde nog een tijd.
 12. Naarmate er meer klokkenluiders in de pers verschijnen, zullen organisaties zich steeds meer bewust worden van het belang van een goede speak-up cultuur en procedure.

Luister naar het volledige gesprek via: https://compliancepodcastnetwork.net/compliance-man-takes-a-eurotrip-geert-vermeulen-on-eu-whistleblower-directive/

Meer informatie valt terug te vinden in onze whitepaper Wet bescherming klokkenluiders:

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact