Published On: 27/11/2023

Onlangs publiceerde de vakbond FNV een onderzoek naar grensoverschrijdend gedrag op de werkplek. De resultaten zijn schokkend. Er is werk aan de winkel voor werkgevers. Iedereen heeft recht op een veilige werkplek. Goede meldprocedures helpen daarbij.

“De werkvloer is niet veilig in Nederland” concludeert de FNV in haar onderzoek onder 2000 medewerkers. Zo’n 57 % van de medewerkers heeft het afgelopen jaar te maken gehad met grensoverschrijdend gedrag en bijna 40% van de werknemers voelt zich niet veilig. Dit terwijl het een wettelijk plicht is voor werkgevers om te zorgen voor een veilige werkomgeving. Na de commotie rond The Voice of Holland komt het onderwerp ‘sociale veiligheid’ regelmatig in de media. Om meer zicht te krijgen op het onderwerp, heeft de vakbond FNV een vragenlijst over grensoverschrijdend gedrag ontwikkeld die door meer dan 2.000 medewerkers uit verschillende sectoren is ingevuld.

Denk bij grensoverschrijdend gedrag bijvoorbeeld aan pesten, (seksuele) intimidatie, discriminatie of agressie. Bijna alle respondenten die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag, ervaart vervolgens negatieve consequenties hiervan, met name stress en minder goed functioneren. Het is een belangrijke bron van ziekmeldingen, burn-out en soms zelfs van zelfmoord. Een probleem is wel dat 50% van de ellende wordt veroorzaakt door de leidinggevenden. Dat terwijl werknemers juist behoefte voelen om serieus genomen te worden door hun leidinggevende, en verwachten dat hun leidinggevende optreedt tegen grensoverschrijdend gedrag en hun beschermt.

Een derde van de respondenten overweegt daarom om van werkgever te veranderen, een kwart zelfs om van sector te veranderen. In deze tijden van arbeidstekorten kan deze oproep om hier wat aan te doen toch bijna niet harder klinken?

Hoewel de groep respondenten op zich een goede afspiegeling vormt van de FNV-leden, vragen we ons wel af of werknemers die te maken hebben gehad met grensoverschrijdend gedrag wellicht sneller geneigd waren om deel te nemen aan het onderzoek. Desalniettemin is het duidelijk dat werkgevers hier meer aan moeten doen. Het opzetten van een goed integriteitssysteem met vertrouwenspersonen en een onafhankelijk meldpunt en onafhankelijke opvolging is een goed begin. Maar hoe zit het met het optreden van uw leidinggevenden?

Zo’n 44% van de deelnemers geeft aan dat het management niet het goede voorbeeld geeft. En hoe zit het met de omstanders? Zo’n 42% van de werknemers durft er niets van te zeggen als een collega of leidinggevende iets ongewenst doet of zegt.

Een ruime meerderheid van de werknemers geeft aan dat er geen voorlichting wordt gegeven over gewenst en ongewenst gedrag en dat er ook geen voorlichtingsmateriaal aanwezig is.

De Integriteitscoördinator kan u helpen bij het opzetten van beleid en procedures. Wij werken daarnaast samen met trainers die gespecialiseerd zijn in fysieke, sociale en psychologische veiligheid. Contacteer ons als u meer wilt weten hierover.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.