Published On: 20/02/2023

De Integriteitscoördinator nieuwsbrief

Welkom bij de nieuwsbrief van februari. In deze mail kunt u het volgende lezen:

 • Wet bescherming klokkenluiders nu van kracht
 • Cursus Wet bescherming klokkenluiders op 8 maart
 • Brief Eerste Kamer over klokkenluiders bij de NPO
 • Stevige conclusies over de meldcultuur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken
 • Waar komt u ons tegen?

Wet bescherming klokkenluiders nu van kracht

Lees meer...

Op 18 februari is de Wet bescherming klokkenluiders is van kracht geworden. Nu moeten juridische entiteiten vanaf 250 medewerkers hun klokkenluiderprocedure aangepast hebben en één of meerdere onafhankelijke personen aangewezen hebben die de meldingen van klokkenluiders ontvangen en/of opvolgen. Dit geldt ook voor alle partijen in de financiële sector en zij die aan de anti-witwas wetgeving moeten voldoen, ongeacht hun omvang.


Cursus Wet bescherming klokkenluiders op 8 maart

Lees meer...

Wat betekent de Wet bescherming klokkenluiders voor u? Wat verandert er allemaal? Wanneer is een melding een klokkenluidermelding? Welke rol speelt de vertrouwenspersoon? En wat moet u allemaal aanpassen? Tijdens onze cursus op 8 maart gaan we hier uitgebreid op in.


Brief Eerste Kamer over klokkenluiders bij de NPO

Lees meer...

Op 24 januari 2023 heeft de Eerste Kamer de Wet bescherming klokkenluiders goedgekeurd als hamerstuk, zonder verdere discussie. Vervolgens heeft men op 3 februari een brief gestuurd naar de Minister voor een nadere uitleg over de wet naar aanleiding van vragen van medewerkers bij de NPO. Een vreemde gang van zaken.


Lees meer...

Stevige conclusies over de meldcultuur bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Ministerie van Buitenlandse Zaken heeft een onderzoek laten uitvoeren naar de interne meldcultuur. De conclusies en aanbevelingen zijn diplomatiek verwoord maar niet mals.


Waar komt u ons tegen?

De komende maanden zijn wij in ieder geval hier te vinden:

 • 20 februari: Webinar in samenwerking met de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen (LVV, alleen beschikbaar voor leden)
 • 21 en 23 februari: Online cursus‘How to conduct a compliance risk assessment’ via EIMF in Cyprus
 • 24 februari: Webinar over de invoering van de Wet bescherming klokkenluiders voor leden van de VBIN
 • 8 maart: Cursus Wet bescherming klokkenluiders in Utrecht samen met Nicole Pikkemaat van SBI Formaat
 • 16 maart: Webinar over de Wet bescherming klokkenluiders voor leden van Adfiz
 • 21 maart: Geert Vermeulen spreekt tijdens een sessieover ‘The Ethical Use of Artificial Intelligence/Machine Learning and Data Analytics’ op de SCCE conferentie in Amsterdam samen met Tatiana Caldas – Löttiger
 • 5 en 7 april: Online cursus‘How to set up an anti-bribery and corruption program’ via EIMF in Cyprus
 • 21 april: Bijeenkomst voor niet-Nederlandstalige ethics & compliance officers in Nederland
 • 11 mei: Online cursus ‘How to coordinate an internal investigation’ via EIMF in Cyprus
 • 24 en 25 mei: OECD Global Anti-Corruption & Integrity Forum in Parijs (verplaatst)
 • 1 juni: Congres van de Landelijke Vereniging van Vertrouwenspersonen over Integriteit
 • 21 en 23 juni: Online cursus ‘How to Conduct Third Party Due Diligence’ via EIMF in Cyprus

Uit- of inschrijven? info@deintegriteitscoordinator.nl

Twitter
Onze website LinkedIn

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact