Published On: 21/02/2022

Dit artikel is gepubliceerd in het Tijdschrift voor Compliance
Oktober 2016
Geschreven door drs. G.P.H.M. Vermeulen

Inleiding:
Je hebt klokkenluiders in alle soorten en maten. Ze zijn ook niet allemaal even nobel. Desalniettemin is mijn ervaring dat de meeste klokkenluiders moedige mensen zijn. In het recente verleden hebben klokkenluiders voor de nodige opschudding gezorgd, wat in een aantal gevallen heeft geleid tot wetswijzigingen. Dat zal ik hieronder toelichten. Een goede klokkenluiderregeling versterkt het reinigend vermogen van een organisatie en van de maatschappij. Er is hier sprake van een publiek belang. Door de oprichting van het nieuwe Huis voor Klokkenluiders, een wereldwijd unicum, wordt dit publieke belang erkend. Vaak worden klokkenluiders ook gezien als verraders. Ook dat zal ik nader toelichten. Voor organisaties is het nu vooral belangrijk om een goede interne klokkenluiderregeling in te richten. Dat is nog niet zo gemakkelijk en ik zal dat illustreren aan de hand van een tweede anekdote, waarna tot slot de samenvatting en de conclusie volgen.

Voor het gehele artikel:
Klokkenluiders:
Verraders of Hoeders van de Integriteit?

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact