De ondernemingsraad (OR) moet jaarlijks geïnformeerd worden over de werking van de klokkenluiderregeling. Dit is een taak voor het management. Echter, wij kunnen u helpen bij het opstellen van dit rapport.

Bij de Integriteitscoördinator hebben we de indruk dat deze rapportage niet altijd plaatsvindt. Dat is jammer. Het terugkoppelen van de ervaringen met de klokkenluiderregeling is essentieel om te laten zien dat er meldingen plaatsvinden en wat er mee gebeurt. Dit vergroot het vertrouwen in de meldregeling. Daarom nemen sommige organisaties de uitkomsten van de meldregeling op in hun (sociaal) jaarverslag. Daarnaast is het goed om deze rapportage ook te delen met de Raad van Commissarissen/Raad van Toezicht.