Published On: 19/12/2023

Volgens onderzoek van KPMG Nederland wordt de helft van de integriteitsschendingen op de werkvloer niet gemeld. De Integriteitscoördinator ondersteunt werkgevers bij het inrichten van meldprogramma’s. Ontdek de kracht van een goede speak-up cultuur!

Integriteitsschendingen als pestgedrag of privacyschendingen op de werkvloer worden lang niet altijd gemeld. Uit onderzoek van accountantskantoor KPMG Nederland blijkt dat 39 procent van de Nederlandse beroepsbevolking in het afgelopen jaar een integriteitsschending waarnam, maar dat leidde slechts in 52 procent van de gevallen tot een melding. Meestal omdat medewerkers bang zijn voor een negatieve reactie. Niet alleen van de baas, maar ook van de collega’s.

Om de integriteit bij bedrijven te bevorderen, zou het naast preventie en detectie kunnen helpen om werknemers te belonen voor een integere werkhouding. Nu zegt 27 procent van de ondervraagden dat hier niks tegenover staat, terwijl 36 procent de stelling neutraal beantwoordt.

Nu is het goed mogelijk om integer gedrag financieel te belonen, maar niet-financiële beloningen hebben soms veel meer effect. Wilt u meer weten hierover? Volg dan een cursus bij ons of neem contact met ons op.

De Integriteitscoördinator werkt ook samen met trainers die gespecialiseerd zijn in het bevorderen van psychologische veiligheid. Ontdek de kracht van een goede speak-up cultuur!

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.