Organisaties zijn erbij gebaat dat er veel meldingen worden gemaakt. Daarom moet de meldregeling gemakkelijk te vinden en te gebruiken zijn.

De Integriteitscoördinator komt regelmatig ingewikkelde meldregelingen tegen. Je moet bijna een jurist zijn om ze te kunnen begrijpen. Dat is helemaal niet nodig.

De standaard meldregeling van De Integriteitscoördinator bestaat uit een korte, gemakkelijk te begrijpen procedure met verwijzing naar een uitgebreid reglement. Tot slot volgt er een link naar een externe webpagina waarop de melding ingediend kan worden en waar een telefoonnummer op staat dat gebeld kan worden.

Zodra er een melding binnen komt, treedt het onderzoeksprotocol in werking.

Het is belangrijk om een onderzoeksprotocol te hebben vóórdat de eerste melding binnen komt. Als u ons aanstelt als uw externe, onafhankelijke coördinator van de klokkenluiderprocedure, dan krijgt u van ons een standaard meldregeling en onderzoeksprotocol. Die moeten dan nog wel op maat gemaakt worden. Daar kunnen we u bij helpen. Zowel de meldregeling als het onderzoeksprotocol moeten goedgekeurd worden door de Ondernemingsraad.

Wij kunnen u ook helpen met het communiceren van de meldregeling en het trainen van uw medewerkers. Met name voor het management is het goed om te weten wat zij wel of niet moeten doen als zij een melding ontvangen.

Neem contact op