Wij verzorgen de coördinatie van de meldingen van klokkenluiders. Zodra er een melding binnen komt, sturen wij een ontvangstbevestiging naar de melder. Volgens de EU Richtlijn ter Bescherming van Klokkenluiders en de Wet bescherming klokkenluiders moet dit binnen 7 dagen gebeuren. Wij zorgen ervoor dat dit sneller gebeurt.

Vervolgens nemen wij contact met u op en bespreken we de vervolgacties. Soms kan de vraag of melding snel beantwoord worden. In andere gevallen dient er een (grondig) onderzoek te volgen.

De Integriteitscoördinator beschikt over een netwerk van onafhankelijke onderzoekers en kan het onderzoek voor u coördineren.

Het is daarbij belangrijk om in de tussentijd regelmatig contact op te nemen met de melder. Zo weet deze dat er nog steeds aan gewerkt wordt. Dit vergroot het vertrouwen in de meldregeling. Binnen 3 maanden dient de klokkenluider een substantiële reactie vanuit de organisatie terug te krijgen. Bij voorkeur dient het onderzoek dan afgerond te zijn. Zo niet, dan dient de stand van zaken medegedeeld te worden. Uiteindelijk worden ook de bevindingen naar de melder teruggekoppeld, vaak alleen in algemene bewoordingen.

De melder mag ook direct tot de externe autoriteiten melden. Het is dus belangrijk dat de melder weet dat we nog bezig zijn met de zaak en dat er vooruitgang wordt geboekt. Indien de termijnen van 7 dagen, respectievelijk 3 maanden worden overschreden, dan mag de klokkenluider zich in bepaal gevallen tot de pers wenden. Hij of zij is dan ook niet meer gebonden aan de vertrouwelijkheidsclausule in de arbeidsovereenkomst.

Wij verzorgen voor u dus het contact met de melder/klokkenluider, wij kunnen het onderzoek voor u coördineren en bewaken de reactietermijnen. Wij zorgen voor de coördinatie van de meldingen van klokkenluiders en daarmee ontzorgen wij u!