Published On: 16/12/2020

 “De integriteitscoördinator is een specialistische rol. Niet elke organisatie zal zo iemand beschikbaar hebben. Branche-organisaties kunnen hier een belangrijke ondersteunende rol in vervullen.”

Huis voor Klokkenluiders, Brochure 'Intern Onderzoek'

Organisaties met meer dan 50 medewerkers moeten sinds juli 2016 een interne klokkenluiderprocedure hebben. Veruit de meeste organisaties voldoen aan deze wet. Maar dan komt er opeens een melding binnen. Help, wat nu?

Het Nederlandse Huis voor Klokkenluiders kreeg deze vraag nog wel eens voorgelegd. Daarom heeft zij in het voorjaar van 2020 een brochure ‘Intern Onderzoek’ gepubliceerd.

Onze oprichter Geert Vermeulen, een doorgewinterde compliance professional, houdt zich al sinds 2007 bezig met klokkenluiderregelingen en heeft sindsdien enkele honderden zaken behandeld. Aangezien een goede klokkenluiderregeling een essentieel onderdeel is van een effectief compliance- en integriteitsprogramma, spreekt en schrijft hij ook regelmatig hierover. Daarom heeft het Huis hem gevraagd de eerste versie voor deze brochure te schrijven.

Goede voorbereiding

Een goede voorbereiding is daarbij het halve werk. Niet alleen dienen organisaties een goede meldregeling te hebben. Het is verstandig om vooraf al een onderzoeksprotocol vast te stellen. Beiden moeten namelijk goedgekeurd worden door de ondernemingsraad. En zonder onderzoeksprotocol heeft een organisatie bijvoorbeeld vaak niet het recht om e-mails van medewerkers in te zien of om verdachte medewerkers te volgen. Sowieso is het handig dat je niet het wiel hoeft uit te vinden als er een melding binnen komt; het onderzoeken van de melding is vaak al moeilijk genoeg.

In de brochure worden tips gegeven voor het doen van een vooronderzoek en het (laten) onderzoeken van de feiten. De rolverdeling tussen de verschillende actoren wordt besproken, alsmede het profiel van de integriteitscoördinator, die communiceert met de klokkenluider en zorgt voor de verdere opvolging van de melding. Deze rol vraagt zowel analytische als communicatieve vaardigheden, een empathische grondhouding maar tegelijkertijd ook een kritische opstelling. En uiteraard de nodige kennis van integriteitsmanagement.  Verder dient de integriteitscoördinator onafhankelijk te zijn en niet tegen tegenstrijdige belangen aan te kunnen lopen.

Zoals in de brochure is aangegeven, is dit een specialistische rol. Niet elke organisatie zal zo iemand beschikbaar hebben. Branche-organisaties kunnen hier een belangrijke ondersteunende rol in vervullen.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact