Published On: 27/01/2023

Eindelijk is het zover: de Wet bescherming klokkenluiders is definitief aangenomen door het parlement. Wij verwachten dat deze over enkele weken in zal gaan. In dit artikel staat een 10-stappen plan voor de introductie of herziening van de klokkenluiderregeling. Ook kunt u hier ons whitepaper aanvragen.

Nadat de geamendeerde Wet bescherming klokkenluiders op 20 december 2022 unaniem was aangenomen door de Tweede Kamer is deze op 24 januari 2023 ongewijzigd goedgekeurd door de Eerste Kamer. Het is nog niet bekend wanneer de nieuwe wet in zal gaan, maar we verwachten dat dit snel zal zijn, wellicht al per 1 april. Als uw organisatie meer dan 249 medewerkers telt of als u onder de financiële of antiwitwaswetgeving valt, dan moet u er op dat moment klaar voor zijn. Als uw organisatie 50-249 medewerkers telt, dan heeft u nog tot 17 december 2023 de tijd. Echter, ook dan is het verstandig om al aan de slag te gaan. Tenslotte moeten meerdere partijen instemmen met de nieuwe procedure. En wellicht moet u nog software selecteren of een onafhankelijke coördinator zien te vinden.

Wij hebben een 10-stappen plan opgesteld om aan de Wet bescherming klokkenluiders te voldoen. Dat begint met de beantwoording van zes vragen. Vervolgens kan de meldprocedure vastgesteld en gecommuniceerd worden. Wilt u meer weten over de achtergrond van de vragen, de vervolgstappen en ons advies daarbij? Vraag dan ons whitepaper aan via het contactformulier onder vermelding van ‘whitepaper’.

Dit zijn de zes vragen die u eerst moet beantwoorden voordat u de klokkenluiderprocedure opstelt of herziet:

  1. Moeten wij een klokkenluiderprocedure lanceren? Voor welke entiteiten?
  2. Wat mag er allemaal gemeld worden volgens onze procedure?
  3. Wie mag er een melding maken?
  4. Hoe richten we de mondelinge/schriftelijke/anonieme meldkanalen in?
  5. Wie wordt/worden de onafhankelijke coördinatoren van de meldprocedure?
  6. Hoe beveiligen we het meldkanaal en het register?

Als u deze vragen hebt beantwoord, dan kunt u aan de slag met de volgende stappen:

  1. (Her)ontwerp de meldprocedure en het onderzoeksprotocol
  2. Zorg voor goedkeuring door het management en instemming van de OR/werknemers
  3. Zorg ervoor dat het management een klokkenluidermelding herkent en weet wat men dan moet doen
  4. Communiceer de geactualiseerde klokkenluiderprocedure

Bedenk hierbij dat het Huis voor klokkenluiders sancties mag opleggen indien u niet voldoet aan de wet. Medewerkers mogen naar de kantonrechter stappen om een juiste procedure af te dwingen.

Tot slot is het ook goed om te weten dat er in ieder geval jaarlijks een verslag op hoofdlijnen gemaakt moet worden voor de ondernemingsraad.

Wilt u meer weten over wat er verandert onder de Wet bescherming klokkenluiders of wilt u meer achtergrondinformatie met betrekking tot dit stappenplan en ons advies, vraag dan onze whitepaper aan via het contactformulier. Vul uw contactgegevens in en vermeld daarbij ‘whitepaper’.

Neem contact op

Zoekt u nog een integriteitscoördinator? Neem dan contact met ons op.

Contact