Unleash the power of a good speak-up culture

Meer dan 50 medewerkers?

Of een financieel dienstverlener?

Een onpartijdig persoon moet uw klokkenluiderprocedure coördineren volgens de Wet bescherming klokkenluiders.

Dit is sowieso een goed idee!

De Integriteitscoördinator regelt dit op maat.

Neem contact op

Stel de Integriteitscoördinator aan!

Een onpartijdige, capabele coördinator van de klokkenluiderprocedure.
Wij helpen u te voldoen aan de Wet bescherming klokkenluiders en de EU richtlijn klokkenluiders.

Dit krijgt u van ons:

Waarom de Integriteitscoördinator?

DE VOORDELEN

Vereniging van gecertificeerde fraude onderzoekers

ACFE 2020 Report To The Nations:

* 5% van de omzet gaat verloren door fraude
* 43% komt aan het licht door meldingen
* De meeste afkomstig van je medewerkers
* Door de corona crisis neemt dit toe
* Doe je kosten/baten analyse!

Vebeter uw financiële resultaten

Heeft u meer meldingen? Dit leidt tot:

* Minder externe klokkenluiders
* Minder boetes en rechtszaken
* Meer vertrouwen, betere cultuur
* Hogere ‘return on assets’!

Europese Richtlijn ter bescherming van Klokkenluiders

Reageert u niet tijdig/adequaat op een melding?

* De klokkenluider mag zich wenden tot de pers
* Of rechtstreeks tot de autoriteiten
* De klokkenluider mag niet benadeeld worden
* De vertrouwelijksheidsclausule geldt niet meer

Meer weten?

Neem contact op